Dr.-Salvador-Allende-Oberschule
Bautzen


Info an alle Klassensprecher: Mo, 23.09.2019, 2. Stunde, Treff: Zimmer 202 - KlassensprecherversammlungVertretungsplan für: Montag, 23. September 2019
Dr.-Salvador-Allende-Oberschule Bautzen
20.09.2019 
 Geänderte Unterrichtsstunden:

5a

6

GEO

Krz

209

gesamte Klasse;
Eth Kor fällt aus;
RE/e Ma ohne Beteiligung 5a, nur Klasse 6a

5a/ Eth

7

---

Eth Kor fällt aus

5a,6a/ ev.R

7

RE/e

Ma

106

gesamte Reli.gruppe 5a/6a

5b/ Sozialfo

3

Ru-A

05

statt Di (24.09.) St.7

6a/ ev.R

6

RE/e

Ma

106

ohne 5a, nur Klasse 6a

6a/ Eth

7

---

Eth Lub fällt aus

6b/ En

1

---

EN Schw gehalten am Do (19.09.) St.6

6b/ Ge

4

GE

Bie

208

statt Do (26.09.) St.1

6b/ Ge

5

GE

Bie

208

statt Di (24.09.) St.1

6b/ Lernen

6

---

Lernen Lie fällt aus

6b/ Ma-Fö

7

---

Ma-Fö Lie fällt aus

8b/ Spo

6

---

Spo Krz fällt aus

9a/ Ma

1

---

Ma Lie fällt aus

9c/ En

4

EN

Jur

109

statt Mi (25.09.) St.6

10a/ Spo

6-7

SPO

La

TH

statt Fr (20.09.) St.6-7

10b/ Ph

6

---

PH Gl gehalten am Do (19.09.) St.5